Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Piesakies biedrības “Jūras Zeme” administratīvā vadītāja amatam!

Amata nosaukums – Administratīvais vadītājs
Amata nozīme (galvenā atbildība) – Biedrības darba administrēšana, projektu uzraudzība un koordinēšana
lasīt vairāk»

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 7. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF2 "Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojuma sniegšanā"

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par Biedrības “Jūras Zeme” lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.lasīt vairāk»

Biedrība "Jūras Zeme" izvērtējusi 7. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF3 " Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība"

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 7. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF3 " Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība"lasīt vairāk»

Biedrībai tiek izstrādāta jauna mājas lapa

Līdz ar biedrības nosaukuma maiņu uz "Biedrība "Jūras Zeme"", izstrādājam arī jaunu mājas lapu. Drīzumā visu svarīgo informāciju atradīsit mājas lapā juraszeme.lv, tomēr līdz šī gada beigām plānojam uzturēt aktuālo informāciju arī www.sernikon.lv lasīt vairāk»

Biedrība "Jūras Zeme" ir jaunais PPP biedrības "Sernikon" nosaukums

Biedrības biedri 2019. gada 29. augusta biedru sapulcē nolēma mainīt biedrības nosaukumu uz biedrība "Jūras Zeme"
Biedrība maina nosaukumu, bet darbības mērķi netiek mainīti.lasīt vairāk»

Biedrība "Jūras Zeme" aicina pievienoties jaunus biedrus.

Ja Tevi interesē publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Jūras Zeme" aktivitātes un ir saistoši tās sasniedzamie mērķi, kļūsti par Jūras Zemes biedru!lasīt vairāk»

Stratēģijas ietvaros īstenotie projekti

Esam apkopojuši un publicējam Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas īstenotos projektus.lasīt vairāk»

Tiek īstenots starpvalstu sadarbības projekts "Smart Villages LEADER Network”

Biedrība 2019. gadā iesaistīta starptautiskā sadarbības projektā "Smart Villges LEADER Network" (Gudru ciemu LEADER sadarbības tīkls), kurā Sernikon ir sadarbības partneris.lasīt vairāk»

Šovasar tiek intervēti Carnikavas un Saulkrastu novadu piekrastes zvejnieki

Carnikavas un Saulkrastu novados uzsākta projekta “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuru projekta sadarbības partneri PPP biedrība “Sernikon” un biedrība “Jūrkante” sauc vienkārši- “Vidzemes zvejnieks” lasīt vairāk»

Pabeigts darbs pie pētījuma "Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas Piekrastē"

Dokumenta mērķis ir apzināt izskaloto jūras aļģu uzkrāšanās vietas, to iespējamo apsaimniekošanu no dabas aizsardzības un saimnieciskā viedokļa visā Latvijas jūras krasta līnijā (izņemot Rīgas pilsētas jūras krasta līniju), kas būtu kā rekomendācija atbildīgajām institūcijām, izsniedzot atzinumus par saimnieciskās un/vai vides aizsardzības rakstura darbībām, saistībā ar jūras aļģu apsaimniekošanu un izmantošanu piekrastē.lasīt vairāk»
«« iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nākošā lapa »»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »