Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
Publisko un Privāto partnerību bedrība "Sernikon" īsteno Interreg pārrobežu sadarbības projektu Nr.48 “ESTLAT BUSINESS”  kopā ar projekta vadošo partneri Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas, un projekta partneri Salacgrīvas novada domi
Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2017. līdz 30.10.2018. (Projekta ieviešanas termiņš ir pagarīnāts)

Projekta kopējais budžets ir 99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums 14 910,24 EUR

Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir 26 580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 22 593.53 EUR un biedrības līdzfinansējums - 3 987,10 EUR.
  

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »