Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Biedrības kontaktinformācija:

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 (2. stāvs)

Biedrības e- pasta adrese: sernikon@carnikava.lv
Biedrības tālruņa numurs: +371 20044241


Valdes priekšsēdētājs/Administratīvais vadītājs:

Āris Ādlers
E-pasts: aris.adlers@carnikava.lv
+371 20044241


‍Valdes loceklis
:
‍Renārs Peksis
‍E-pasts: renars.peksis@saulkrasti.lv
‍Mon.tālr.: 27859335

Biedrības biroja darba laiks:

Biedrība klātienē strādā ceturtdienās no 09:00- 17:00

‍Lūdzam pirms vizīties sazināties ar biedrības administratīvo vadītāju Āri ĀdleruBiedrības rekvizīti:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"
Reģistrācijas Nr.40008145762
Juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads
Banka: AS SEB banka
‍Konts: 
‍1. LV92UNLA0050014575
288
‍2. 
LV07TREL9166175002000 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »