http://www.sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=136
ziņa publicēta 01.03.2019

Sernikon pārstāvis piedalījās Eiropas Lauku tīkla darba grupā par Viedajiem ciemiem

Partnerības Sernikon valdes priekšsēdētājs Āris Ādlers 6. martā piedalīsies Eiropas Lauku tīkla ENRD tīkla darba grupā, lai runātu kā LEADER var atbalstīt Gudru ciemu attīstību

Ar jauniegūtajām zināšanām Carnikavas un Saulkrastu novadu iedzīvotāji tiks iepazīstināti Sarunās ar Partnerību Zvejniekciemā, Carnikavā un Saulkrastos.
Vairāk par pasākumiem:
Zvejniekciemā 7. martā
http://www.sernikon.lv/sakums?fu=read&id=130&start=1&ln=lv

‍Carnikavā 14. martā
‍http://www.sernikon.lv/sakums?fu=read&id=128&start=1&ln=lv

‍Saulkrastos 21. martā
‍http://www.sernikon.lv/sakums?fu=read&id=128&start=1&ln=lv