http://www.sernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=152
ziņa publicēta 08.11.2019

Tiek īstenots starpvalstu sadarbības projekts "Smart Villages LEADER Network”

Biedrība 2019. gadā iesaistīta starptautiskā sadarbības projektā "Smart Villges LEADER Network" (Gudru ciemu LEADER sadarbības tīkls), kurā Sernikon ir sadarbības partneris.

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana "Zied zeme", "Pierīgas partnerības" un “Sernikon" darbības teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.

Projektā iesaistīti 4 ārvalstu partneri no Somijas http://kantriry.fi un pirkanhelmi.fi, Grieķijas https://atticaislandsnetwork.gr  un Skotijas https://www.fvl.org.uk, kā arī 3 Latvijas mēroga partneri: PPP biedrība Sernikon http://www.sernikon.lv,  Biedrība Pierīgas partnerība http://www.pierigaspartneriba.lv, PPP biedrība Zied zeme www.ziedzeme.lv.

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.