Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

2014.-2020. gada stratēģija

2016. gada 17. februārī Zemkopības minsitrija pieņēma lēmumu Nr.9.1-4/449/2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu" ar kuru tika apstiprināta Publiskās un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātā vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam. Stratēģijas īstenošanai laika posmam līdz 2018. gada nogalei ir piešķirt Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums 382 098.29 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 518 199.98 EUR apmērā.

Ar Zemkopības ministrijas 2019. gada 18. marta lēmumu Nr.9.1-7e/20/2019 "Par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas lēmumu" nolemts piešķirt biedrības stratēģijas īstenošanai papildu
Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējumu 200 052.97 EUR apmērā un papildu finansējumu 24 495.05 EUR apmērā rīcības ELFLA1 "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē".Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


‍2007.-2013. gada stratēģija


‍Līdz 2015. gada sākumam bija spēkā stratēģija 2009.-2013. gadam, kuru 2009. gada 25. septembrī apstiprināja biedrības padome, bet vēlāk Lauku atbalsta dienests piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļus stratēģijas īstenošanai.


Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam   


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »