Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

PPP biedrība Sernikon izvērtējusi 6. projektu kārtas projektus rīcībā ELFLA 3 "Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana""

ziņa publicēta 20.06.2019

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par PPP biedrības Sernikon lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”   
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"                
6.kārta (2019. gada 22.aprīlis - 2019. gada 22. maijs)                
Rīcībā rīcībā  ELFLA3  “Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” sarindoto pieteikumu saraksts                
Publiskais finansējums EUR 50632,00

Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums 
2019/AL11/5/A019.22.02/1 18000 22 Atbilst


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »